taenia

   WYNIKI QUIZU Z FESTIWALU NAUKI 2018

taenia


Odpowiedź na pytanie 1: Tak, paciorkowiec grupy B - Streptococcus agalactiae kolonizuje pochwę znacznego odsetka kobiet. Podczas porodu często dochodzi do jego przeniesienia na dziecko, co może skutkować ciężkimi zakażeniami: płuc, krwi i OUN. Najbardziej narażone są wcześniaki. Co robić? Należy przeprowadzać badania mikrobiologiczne w 3 trymestrze w kierunku tego patogenu
i w razie potwierdzenia zastosować okołoporodową antybiotykoprofilaktykę.

Odpowiedź na pytanie 2: Tak, podczas przeszczepu. Opisano przypadki przeniesienia wścieklizny, śmiertelnej choroby odzwierzęcej, z dawcy na biorców podczas transplantacji narządów zarówno w USA jak i w Niemczech.

Odpowiedź na pytanie 3: Tak. Cryptococcus neoformans to jeden z grzybów, który może powodować zakażenia OUN, szczególnie u osób z niedoborami odporności.

Odpowiedź na pytanie 4: Treponema pallidum - krętek blady czyli czynnik etiologiczny kiły w ostatnich stadiach choroby powoduje, oprócz kiły układu sercowo-naczyniowego, także kiłę układu nerwowego. Przed stosowaniem terapii malarycznej
i erą antybiotyków w ubiegłym stuleciu, była ona jedną
z przyczyn demencji powodującej stany wegetatywne, prowadząc do śmierci. Obecnie raczej rzadkość, pacjentów
z późną kiłą można jednak w dalszym ciągu spotkać
w państwach rozwijających się.


taeniaNasz portal internetowy może wymagać plików cookie.
Korzystając z naszych stron internetowych,
zgadzasz się na używanie przez nas tych plików
zgodnie ze stosownymi zapisami prawa.
Jeśli się nie zgadzasz, nie korzystaj z naszych stron!
Poprawny XHTML 1.0 Transitional

© 2018 paracyty.pl